Què és l’Alfarapèdia?

Som un arxiu digital de memòria popular d’Alfara del Patriarca. És a dir, un espai digital on es pot trobar informació i documents molt diferents, però que sempre tenen com a punt en comú estar relacionats amb el nostre poble. Dins d’este espai caben tot tipus de documents, tant acadèmics com populars: col·leccions de fotos antigues comentades, entrevistes a veïnes i veïns, entrevistes a col·lectius, informació sobre costums propis, etc. Amb este arxiu, promogut i finançat per l’ajuntament, volem generar un espai obert a les aportacions veïnals que servisca per a reconèixer el valor que la nostra cultura popular mereix. Eixa cultura popular inclou història, tradicions, etc.; és a dir, patrimoni material i immaterial d’Alfara del Patriarca. Eixa recuperació es fa amb la col·laboració de totes i tots, perquè volem indentificar i construir col·lectivament aquells elements especialment importants per a la nostra comunitat, per a la nostra identitat col·lectiva, per a la qualitat de vida i per a la dignitat com a Poble.

Entrevista a Manuel Molins

Repleguem l'entrevista que Josep Marí, aleshores regidor de Cultura, va fer al nostre dramaturg Manolo Molins, sobre els seus inicis a Alfara en el Grup 49 i el seu treball de tota una vida en les arts, l'escena i la literatura.

Textos d’història als llibres de festes (1953-1970)

Els programes de festes d'Alfara no només recullen els actes programats: durant dècades han sigut l'únic mitjà de comunicació entre la gent del poble, i entre altres continguts han inclòs nombrosos estudis locals d'història, etnologia o patrimoni. En esta pàgina inventariem eixos continguts per posar-los a l'abast dels buscadors temàtics. Este primer lliurament arriba fins a 1970.

Pare Wenceslao / Maximino Lluesma Català

El Pare Wenceslao (1931) ens parla de l’Alfara de la seua infància, en el moment més convuls dels segle XX (República, guerra i postguerra), i també de la seua trajectòria com a caputxí, predicador o professor de teologia.

«Propuesta de catálogo de edificios protegidos. Alfara del Patriarca»

Compartim l’estudi de Cristina Aparicio Martín (2016): Propuesta de catálogo de edificios protegidos de una población pequeña/mediana. Alfara del Patriarca, el seu TFG en Arquitectura tutoritzat per Federico Iborra Bernad, que amplia l’inventari d’edificis d’interés a 111. Un treball brillant i útil més enllà del seu àmbit acadèmic.

Catàleg de patrimoni moble d’Alfara del Patriarca

Catàleg de patrimoni moble d'Alfara del Patriarca, un inventari integrat per diferents objectes o conjunts amb valor historicoartístic que són propietat del municipi. Estan recollits en 11 fitxes tècniques d’elements ceràmics, 6 d’escultures, 4 de fotografies, 29 de pintures, 4 de socarrats i 11 d’objectes heterogenis -tots ells extremadament singulars.

Treballadores d’Alfara: «Dones del Carraixet – Vol. I.»

Compartim el curtmetratge «Dones del Carraixet -Vol. 1», produït per la Mancomunitat del Carraixet i l'empresa Equality Momentum, que s'ocupa de la memòria d'algunes dones treballadores en la postguerra. Un material bellíssim en què Vicenta Murillo i Amparo Zamorano recorden a les seues mares, Carmen Lluesma Catalá i Vicenta Palanca Carlo, respectivament, i Conchín Arnau parla dels seus anys de treball en diferents fàbriques de la comarca.

Recull de malnoms d’Alfara fet per Enric M. Cuñat

Recull de malnoms del poble fet per Enric M. Cuñat. A eixe recull inicial hem afegit les aportacions que li van fer al grup de Facebook 'Gent d'Alfara del Patriarca' quan hi va compartir alguns malnoms.