Textos d’història als llibres de festes (1953-1970)

Els programes de festes d'Alfara no només recullen els actes programats: durant dècades han sigut l'únic mitjà de comunicació entre la gent del poble, i entre altres continguts han inclòs nombrosos estudis locals d'història, etnologia o patrimoni. En esta pàgina inventariem eixos continguts per posar-los a l'abast dels buscadors temàtics. Este primer lliurament arriba fins a 1970.

‘Estudio histórico-heráldico acerca de Alfara del Patriarca’ (1962-1976)

Dades i consideracions sobre el disseny de l’escut municipal, que ens permet veure la proposta inicial, de 1962, i com es modificaria fins al model aprovat en 1976. S'inclou el Decret en què el ratificaria el Consell de Ministres, Programes de festes de 1962 i 1976.

Patrimoni històric

L’Ajuntament d’Alfara disposa des de 2007 d’un document divulgatiu sobre el Patrimoni històric redactat pels historiadors Beatriu Navarro i Josep Lluís Cebrián. Es tracta d’un llibret molt ben editat que dona idea del gran patrimoni que existeix a Alfara, de la seua importància en el context valencià, de la seua singularitat i monumentalitat.

Toponímia dels pobles valencians: Alfara del Patriarca

Publiquem el recull de toponímia del nostre terme elaborat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i l'Institut Cartogràfic Valencià amb col·laboració del nostre ajuntament.

«La traducción del cólera» (sobre el Dr. Vicente Navarro Gil)

Un treball de recerca sobre la biografia del Dr. Vicente Navarro Gil, il·lustre alfarenc, metge, professor i acadèmic, pioner en l'àmbit de la microbiologia i en la batalla contra el còlera morbo, que en 1885 va deixar 49 morts a Alfara. El Dr. Navarro fou el que va manar construir l'actual Casa de la Vila, i actualment té un carrer dedicat a ell en el nostre poble.

Materials d’Història, 1990

Este volum és el que es va editar en 1990, subtitolat “Fotografías”, que pareix ser l’últim de la col·lecció. Es va dedicar de forma monogràfica a la recollida de fotografies d’arxius públics i privats, per tal d’augmentar l’arxiu gràfic municipal. És un número magnífic que inclou imatges de molt d’interés estètic i documental, un patrimoni gràfic molt valuós.

Materials d’Història, 1989

El volum de Materials d’Història de 1989 recull, com es diu a la introducció, “un conjunto de noticias, crónicas, reseñas y reportajes, recopilados por el cronista Josep R. Molins”. S’inclouen gran part de les mencions a Alfara des del segle XVI, i nombrosa cartografia, de vegades inèdita, en què es veu localitzat el nostre poble.

Materials d’Història, 1987

Revista «Materials d'Història» de 1987, homenatge a Mn. José Mª Serra Carsí, que inclou el seus textos sobre història, costums i tradicions d'Alfara escrits a partir de fonts documentals i orals desaparegudes. Es van publicar originalment als llibres de festes.

«Propuesta de catálogo de edificios protegidos. Alfara del Patriarca»

Compartim l’estudi de Cristina Aparicio Martín (2016): Propuesta de catálogo de edificios protegidos de una población pequeña/mediana. Alfara del Patriarca, el seu TFG en Arquitectura tutoritzat per Federico Iborra Bernad, que amplia l’inventari d’edificis d’interés a 111. Un treball brillant i útil més enllà del seu àmbit acadèmic.

Catàleg de patrimoni moble d’Alfara del Patriarca

Catàleg de patrimoni moble d'Alfara del Patriarca, un inventari integrat per diferents objectes o conjunts amb valor historicoartístic que són propietat del municipi. Estan recollits en 11 fitxes tècniques d’elements ceràmics, 6 d’escultures, 4 de fotografies, 29 de pintures, 4 de socarrats i 11 d’objectes heterogenis -tots ells extremadament singulars.

Recull de malnoms d’Alfara fet per Enric M. Cuñat

Recull de malnoms del poble fet per Enric M. Cuñat. A eixe recull inicial hem afegit les aportacions que li van fer al grup de Facebook 'Gent d'Alfara del Patriarca' quan hi va compartir alguns malnoms.

Premsa huitcentista d’Alfara (1821-1900)

L’hemeroteca completa de mencions a Alfara en el segle XIX, construïda a partir de la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica del Ministeri de Cultura i de l'Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional. El que trobem en estos titulars és un segle que alterna les guerres i la inestabilitat política i social, però que també modernitza les seues infraestructures i avança en el seu progrés.

Fotos aèries d’Alfara: 1945-2018

Compilació de les fotos aèries d'Alfara preses en els vols històrics de 1945 i 1956, i en altres vols fins a 2018.

Alfara en quatre diccionaris geogràfics (1778, 1795, 1845 i 1920)

Hem reunit els comentaris sobre Alfara de quatre dels principals diccionaris geogràfics dels segles XVIII, XIX i XX: els de Bernardo Espinalt (1778), Antoni-Josep Cavanilles (1797), Pasqual Madoz (1845) i Josep Martínez Aloy (1920).

Textos sobre el Mestre Manuel Palau (1960-1968)

Textos del Mestre en Manuel Palau i Boix als programes de festes dels anys 60, més altres textos dedicats a ell i l’Homenatge pòstum que li va oferir l’Ajuntament d’Alfara en 1968.

‘El Himno de Alfara’ (1970)

Presentació de l’alcalde, Luis Granell Martínez; ressenya biogràfica del compositor, Pascual Sanchiz Chopo, i partitura de l’Himne, amb melodia i cor. Publicat al programa de festes de 1970.

‘1960: Alfara peregrinó a Roma’ (1970) -Mn. José Mª Serra

Relat de la peregrinació i estada en Roma del grup d’Alfara en 1960, incloent missa de canonització de Joan de Ribera, audiència del papa Joan XXIII i visita a la basílica de Sant Bartomeu.

«Fray Bonifacio Ferrer, antiguo “Señor” de Alfara» (1969) -Mn. José Mª Serra

Mn. José María Serra presenta una biografia breu de Fra Bonifaci, germà de Sant Vicent Ferrer. Publicat al programa de festes de 1969.

«Así nacieron -1.682- nuestras fiestas: por·”Mandato de visita” arzobispal» (1968) -Mn. José Mª Serra

Mn. José María aporta un document que dona fe de l’inici de les festes pròpies, desarrelades de Moncada en 1682. Publicat al programa de festes de 1968.

‘Alfara, en cifras’ (1967) -Vicente Gisbert Lluesma

L’autor, Vicente Gisbert Lluesma, dóna xifres de població, habitatge, agricultura, indústria, serveis i pressupost municipal. Publicat al programa de festes de 1967.

‘Las fiestas de Alfara ayer y hoy’ (1966) -Mn. José María Serra

Un text de Mn. José María Serra explicant com eren les festes d'Alfara en el primer terç del segle XX. Publicat al programa de festes de 1966.

‘El deporte, tradición en nuestras fiestas’ (1963) -Francisco Cabo

Un xicotet repàs històric sobre la presència de l’esport en festes al llarg del segle XX. Publicat al programa de festes de 1963.

San Juan de Ribera. Programa de fiestas, octubre 1960

Arrel de la canonització del Patriarca Joan de Ribera es van declarar tres dies de festa extraordinaris en què es va traslladar a Alfara el cos del nou sant. Per aquella commemoració es va publicar este programa de festes que inclou nou textos que repassen la vida del Patriarca, la seua relació amb Alfara, i també un interessant article de Mn. José María Serra sobre l’església parroquial, que es va acabar de restaurar per a l’ocasió. Programa de festes d'octubre de 1960.

‘Fundación del Convento de San Diego’ (1954) -M. L. Grau

La fundació del convent de Sant Dídac per Gaspar Jaca, entre la història i la llegenda. Publicat al programa de festes de 1956.

‘Fechas históricas de Alfara del Patriarca’ (1954)

Cronologia sense autor de la història d'Alfara del Patriarca que recull 17 dates entre 1341 i 1948. Publicat al programa de festes de 1954.

‘Alfara y su Señor’ (1953)

Un text anònim sobre els senyors i fundadors d'Alfara del Patriarca, des del rei Jaume I al Patriarca Joan de Ribera. Publicat al programa de festes de 1953.

Vols col·laborar amb una història o posar-te en contacte amb nosaltres?