Què és l’Alfarapèdia?

Som un arxiu digital de memòria popular d’Alfara del Patriarca. És a dir, un espai digital on es pot trobar informació i documents molt diferents, però que sempre tenen com a punt en comú estar relacionats amb el nostre poble. Dins d’este espai caben tot tipus de documents, tant acadèmics com populars: col·leccions de fotos antigues comentades, entrevistes a veïnes i veïns, entrevistes a col·lectius, informació sobre costums propis, etc. Amb este arxiu, promogut i finançat per l’ajuntament, volem generar un espai obert a les aportacions veïnals que servisca per a reconèixer el valor que la nostra cultura popular mereix. Eixa cultura popular inclou història, tradicions, etc.; és a dir, patrimoni material i immaterial d’Alfara del Patriarca. Eixa recuperació es fa amb la col·laboració de totes i tots, perquè volem indentificar i construir col·lectivament aquells elements especialment importants per a la nostra comunitat, per a la nostra identitat col·lectiva, per a la qualitat de vida i per a la dignitat com a Poble.

Mari Rodríguez i José Miguel Navarro, de la Falla La Unió

Mari Rodríguez (Mari 'la de Teo' o Mari 'la de la Falla') i José Miguel Martínez són membres destacats de la Falla La Unió d’Alfara, de la qual formen part des del seu inici. Actualment La Unió és l’única falla del poble i porta quasi 40 anys apropant les festes i les tradicions al veïnat. És un lloc de trobada, de celebració i de germanor que està actiu al llarg de tot l’any.

“Rahonament y coloqui nou…” de 1797 (1992)

Al programa de festes de 1992 es va reproduir amb una breu introducció el "RAHONAMENT I COLOQUI NOU, EN QUE ES MANIFESTA EL CONSELL QUE TINGUEREN el Tio Còsme Nespla, de Benifaraig, Badoro Rico-paño, de Moncada, y Jaumet el Polinari, de Alfara : pera elegir el millor mèdi ò arbitre de vindre à Valencia à veure les grans Festes del BEATO JOAN DE RIBERA...", plec de cordell de 1797.

“Rahonament y coloqui nou…” de 1797 (1992)

Al programa de festes de 1992 es va reproduir amb una breu introducció el "RAHONAMENT I COLOQUI NOU, EN QUE ES MANIFESTA EL CONSELL QUE TINGUEREN el Tio Còsme Nespla, de Benifaraig, Badoro Rico-paño, de Moncada, y Jaumet el Polinari, de Alfara : pera elegir el millor mèdi ò arbitre de vindre à Valencia à veure les grans Festes del BEATO JOAN DE RIBERA...", plec de cordell de 1797.

Literatura de cordell per la beatificació de Joan de Ribera (1796-97)

Algunes obretes breus a propòsit de les festes celebrades a València per la beatificació de Joan de Ribera, 1796-97.

ÍNDEX: Textos d’història als llibres de festes (1953-2021)

Els programes de festes d'Alfara no només recullen els actes programats: durant dècades han sigut l'únic mitjà de comunicació entre la gent del poble, i entre altres continguts han inclòs nombrosos estudis locals d'història, etnologia o patrimoni. En esta pàgina inventariem eixos continguts per posar-los a l'abast dels buscadors temàtics. Este primer lliurament arriba fins a 2004.

«Pliego suelto fechado en 1781», sobre el naixement de siameses en Alfara

El dimarts 28 d’agost de 1781 va nàixer a Alfara unes xiquetes siameses amb dos caps i quatre braços. La notícia va generar un “plec solt”, un imprés amb un dibuix i la descripció de l’autòpsia que es vendria com a “literatura de canya i cordell”. José María Torres Pérez recupera ací l’imprés i l’analitza en tots els seus aspectes socials i textuals.

Mari Rodríguez i José Miguel Navarro, de la Falla La Unió

Mari Rodríguez (Mari 'la de Teo' o Mari 'la de la Falla') i José Miguel Martínez són membres destacats de la Falla La Unió d’Alfara, de la qual formen part des del seu inici. Actualment La Unió és l’única falla del poble i porta quasi 40 anys apropant les festes i les tradicions al veïnat. És un lloc de trobada, de celebració i de germanor que està actiu al llarg de tot l’any.